Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כמו לפני האהבה

זה פסק ואיננו
אין עוד להגיד מבלי לדבר
בשביל להסכים אני חייבת לדעת
כל פרט
אולי לראשונה לא אסכים
אני מחכה להגיד את הלא הראשון
תמה התמימות
התפוגגה במציאות
אני כמו לפני האהבה
אך בסתר מתגעגעת
לזמן שבו דברתי
בשתיקה.

4.11.11