Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תודה לסוף הקיץ

החום קשה
זה הזמן להביט במה שהיה
להגיד תודה
תודה לפרח שנעשה לפרי
תודה לכל פרי
תודה על הרוח שחלפה
תודה לך על שחלקת את עצמך
אתי.

23.9.11