Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סושי

סושי.
ההתנסות.
הצורה הצבע והטעם
אין שניים זהים
השינוי מתחולל בפי הטועם
חושיו מתוחים עד קצה
זה לא המזון
שהשפתיים אוחזות
הסושי נוגע, מתחבר
מצייר פנים
הוא איננו מאכל
הוא האהוב שהמתינו לו מכבר
והוא בא.

30.8.2011