Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביום החמישי בחודש השמיני
בתום שנה השנייה לעידן שני לאה
השמש זריחתה עצרה
רגע עמדה ואת שני ביום הולדתה בירכה
רק היא יודעת להקרין ברכות

איחולים לבביים לך, שני
אַתְּ היא שמביאה שמחת החיים לכל הסובבים

אנו הרואים אותך עושה ועושה
כאילו לראשונה,
יודעים שפה אינך חדשה
כולם מוכרים לך מהימים האחרים
ואת פונה אל הידוע והמוכר לך
הידועים הם שמגלים אותך.