Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סימן הגאולה

זמן התיקון יבוא
העם מחכה שהגאולה בוא תבוא
געגועים אליה בכל מקום
למענה תפילתנו נושאים
ואיך נדע?
למשורר תשובה:
העם ידבר שירה.

14.10.11