Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מאחורי הסכסוך

על כל הרוג לנו
לכם 32
על כל בית הרוס לנו
לכם 102
שנאתכם ושנאתנו
מחזיקה מעמד יפה
אנחנו רוצים בול
אתם רוצים
להפוך את הקערה על פיה:
לנו המון הרוגים
ולכם אללה אחד כולו.

נפתלי 24.11.12