Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פרידה מהפנתרים השחורים

תראה איך הוא מסתכל עלי
גם הוא צוחק עלי מאז שהבת שלי
התחתנה עם אשכנזי
לפני החתונה היה עושה לי כבוד
חושף ניבים
מותח ציפורניים
פעם אפילו
עשה קקי והשתין לידי
הינו כמו אחים
שנינו מהפנתרים השחורים
הוא נעול בגן החיות
ואני אצל האשכנזים
עכשיו הוא לא משתין עלי
כאיילו שלא מכיר אותי
איך אספר לנכדיי
שסבלתי סבל גדול אצל אשכנזים?
עכשיו אנחנו נפרדים
רק אתה נשארת
הפנתר השחור.

14.11.2012