Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למיכל דנקר

לא מתקבל על דעת החברים
שמיכל דנקר בת חמישים
מיכל שחקנית מלידה
ליתר דיוק מגיל שלוש.
על ילדי השכונה בר"ח בורוחוב 41,
הטילה תפקידים :
ילד אחד קיבל תפקיד של סוס
האחר היה שוטר וילדה אחת קיבלה…
אני כבר לא זוכר.
התיאטרון הפך לה לחיים.
מיכל החלה ללמוד בביה"ס בקריית היובל
והנה מיכל כפר תיכוניסטית עם סגנון החיים
וחיילת בפלוגה
עליה להבטיח שכל חייל נחל קרבי יקבל דאגה
את העצמאות רכשה מוקדם.
מלצרה בתל-אביב
גם באמריקה
בזכות הלימוד מקצועות הבמה
השלימה את המשפט הראשון
אל השחקן אלי דנקר
בעוד הוא שרוע לכל אורכו
ונוהג במונית הצהובה בניו-יורק.
הזוגיות הזאת ידעה רגעי אושר
חזון משותף,
התקדמות וגם נסיגה
אך נכון ליום ההולדת ה-50
מיכל היא רעיה, חברה למופת
אימא מעניקה מטוב ליבה לבנייה
סתיו וירדן
היא בת נהדרת לליזה
מפרנסת ושומרת בעלה.

לך הכבוד ולך האיחולים
עד 120.

10.9.10