Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שיר יום

האם לשאת תפילה ולהתחנן שהשמש
לא תשקע
עד שאסיים כתיבת השיר?
אך אני יודע שיש שממתינים
לבוא הלילה,
זוג צעירים מבוישים שהסכימו להיפגש,
החושך מסתור לאהבתם.
העטלפים
לא יכולים בלי הלילה
לעובדים בשדה שלהמשיך את היום להם קשה
להם השקיעה מיישרת את הגב.
אז אנא בואי האות להשלים לי את השיר.

3.9.2010