Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שוק האוכל והשיר

השוק עמוס
הסחורה ומחירה מול העיניים
אין מקום לדמיון.
בין המלפפונים,
ריחם של הסרדינים מזדנב
הלחם והעוגות מונחים בערימות
הקונים נדחפים מכל הכוונים
דוחפים עגלות מושכים בסלים
השוק שוקק
הנה זה שעומד מאחורי הדוכן
איש נמוך ורחב פנים
מדי פעם מזיז ערימת תמרים
ולצדו אני רואה דוכן שירים
מונחים זה על זה
אני ממלא בהם שקית
איך שוקלים אותם?
שאלתם של המשוררים.

3.9.2010