Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עצוב אל מול תבנית הביצים

הושטתי יד לתבנית ביצים
פעולה שגרתית מזה בשניים
אך נרתעתי
משכתי את ידי
כאילו ברותחים נגעתי
מבטי אל תוך קופסת הקרטון
מתאמץ אותה לחדור
בספרי הילדים
בביצה יש אפרוח
האם יבקע ויפתיע
אך הביטחון שזה לא יקרה,
העציבה.

8.10.2010