Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עם שמך

תינוק בא לעולם
מיד חייב להיות בן או בת
יש לכך חשיבות מכרעת
האם יורש או יורשת
האם יגיד: אוהב או אוהבת
יהיה נאהב או נאהבת
אך התינוק רק רוצה בחיבוק
ובאוכל
שמו שעושה אותו
שמו שמחייך
שמו ששוקל
שמו מעורר אשליה
שמו שמעלה זיכרון
שמו חסר סיבה,
שמו דורן,
אך הילד הזה עוד בטרם בגר
דורש לו שם אחר
בשמו מאס לא מתחבר אליו
במשפחה המומים
הילד קיבל החלטה נועזת
דורש להכיר בזכותו
אני אתך
הולך עם שמך אשר תבחר.

8.10.2010