Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עולם כועס

מצאתי לי מענה
לצאת ממצבים שאני לא אוהב
מדי יום אני נוהג כבישים סואנים
בתחנה, בחנות מלאת אנשים
עם אחד החלפתי מילה שלא במקום
האחר עלי דרך, דחפו עלי עגלה
הוא אומר אני עונה
אין סליחה
התשתית לריב מוכנה.
למה לי
באותו הרגע אני מתנתק
מעביר עצמי למקום אחר
המקום תמיד מוכן
בשפת האגם
בין העצים וערוגת הפרחים,
האיש הכועס שמולי המום
לא ציפה ששיחתנו כך תקטע
בשמחה הייתי משתף אותו
הוא זקוק לזה
כמוני
בעולם כועס.

8.10.2010