Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מעשה הנמלה והאנשים

מזה זמן שאני חולק מטבחי
עם הנמלים.
אלו מהזן הקטן
שצבען כדבש שאחריו הן תרות.
בשבילו הן עוזבות את הקן
ובשיירות נמתחות.

על הדבש מאבק ניטש.
צנצנת דבש טבולה בקערת מים.
הדבש סביבו אוקיאנוס
הוא גדול על הנמלים.
הן חשות בו
על שפת הקערה סובבות.

בדרך שטרם הובהרה,
נמלה אחת מעל המכשול צלחה
ועל המכסה נחתה.
מילאה עצמה,
אך היא תקועה עם הדבש שבבטנה.

האין זה מצבם של אנשים רבים?
שאספו טובין
רבים מכדי לצרוך.
למרות היעדר דמיון בין היצורים
אנחנו מונעים בכוח אותם היצרים.

8.10.2010