Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחוברים בדמם

האוהבים אינם מוכנים להיפרד
שניים מבקשים להתכנס באחד
וכך להישאר
רצונו של האחד
לזרום בוורידיו של בן-זוגו.
בבנק הדם
חיברו אותם
אחרי שעתיים התבשרו
שמחצית מדמם החליפו
דמו של כל אחד אצל בן הזוג נמצא
רגועים
לא פוחדים
לאבד אחד את השני.

8.10.2010