Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא סולח למחלה

ארורה המחלה שפוגעת באישה צעירה
אצבעותייך מכוסות תחבושות
בד לבן מסתיר את הפרקים
שאין בהן פעימת לב
ונודף מהן שחור.

לא סולח למחלה
שאונסת את גופה של אישה צעירה
עד שלא ניתן עוד לראות
את הקו שמפריד ביניכן.

בעודך בריאה
על כף ידך קרפדה הנחתי,
אצבעותייך
עשו אותה יפה.
לא סולח לארורה
התוקפת אישה צעירה.

8.10.2010