Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חיית השדרה החמישית

בשעת השיא בשדרה החמישי
המדרכה והרחוב
מחוברים
הגוף והמכונה
לעתים גם נוגעים.
במקום הזה הלבד אינו קיים
גוש אנשים קובע לאן תלך
הוא ששולט.
באור אחד ינוע
באור אחר יעצור
זו חיה מרובת העיניים
הצופות למרחקים
זאת חיה שנולדה בשדרה,
טרם הוגדרה
מתחברת ונפרדת
דחוסה ואוורירית
חיית השדרה החמישית.

8.10.2010