Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הוא שלה

מה נשמע?
זה שנה שלא הייתי פה
נסעתי עם בעלי
חזרתי אני כאן
היא אומרת: אם בא לך נתראה
הסמיקה.
לא בשגגה דברה
לכל מילה התכוונה.
הוא חסר רצון
הוא כלי בידה
היא החליטה להיווכח
שאינה טועה
היא הרי
יודעת אותו
הוא שלה.

8.10.2010