Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין עונות

באוקטובר מתחלפות העונות:
הקיץ חולף
בא הסתיו,
אך השנה
הקיץ פה נמשך
עונות השנה הן זיכרון
ילדות תמימה
כרטיס ברכה
עונת הפריחה והאהבה
על פי העונה.
העונות נכבשו
אנחנו בעימות עם הסביבה
עולם ממוזג קם
לחיצה על כפתור וחם בחורף
עוד כפתור וקרח בקיץ
לא עוד עונות השנה
הן נותרו בשירה.

8.10.2010