Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני לך …

לשם אתה הולך ואליה באת
ואצלי רק שממה ואני מוזנחת
מסתכלת עליך ושואלת למה?
טובה הייתי ואתה מה השבת?
אני שותק שפתי כבידות
גרוני מלא חול
מלים לא יוצאות
רק מלמול לא ברור כאילו אמר:
אני לך… שיר כתבתי.

1988