Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בית של עצבות

השער רחב, כולו פורח
משני צידיו רשת צפופה ובתווך אדמה
זאת גינה
על צירה
אירוסים, סיגליות, פרחי העונה,
פרחי כל העונות
העומד מול השער נפעם
מבקש להיכנס
לפניו שביל
בצד ימין, בין הסלעים והברוש
ברכת דגי נוי
כניסה לבית
אדניות בחלון
מדרגות עולות
ובסלון
תמונתו של הבן ההרוג,
עודד פרימור
בית של עצבות.

20.11.2010