Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גופי מילים

מאז שאני כותב שירים
המילים אליי חודרות
בדמי נספגות
הלב מובילן לכל איבריי
חיש הופכות הן לרקמת גופי
גופי הולך ותופח
בשירה מתמלא
אל מול הראי
על העפעף אני קורא:
"אהבה מנצנצת"
שפתיי מכוסות מילים
המצח דפים
מדי יום ביומו אני הופך לשיר.

22.10.2010