Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גסיסתו של המיליארדר

למרות התרופות וכל
הרופאים
המיליארדר גוסס
בבית החולים שלו
הכול זה הוא
הוא גוסס
בזבוז למות הוא אומר
הוא יקבל החלטה
שתעלה ברווחיות
בעשרות אחוזים
כל שנה
זה לא רק בשבילו
זה למען החברה
הוא מבקש להעביר השקעות
הוא גוסס
לו כתב שירים
היה מבקש עוד
שיר.

14.1.2011