Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חלום עצמי

התעוררתי שטוף זעה
אני מביט סביבי
דבר לא השתנה
התינוק ואשתי לצדי
ישנים
שלווים
חלמתי בלהות
ראיתי את עצמי.

28.1.2011