Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מיתוס האדם

מיתוס עושה לי טוב
נותן דרור לרגשות
מתיר אהבות אסורות
משחרר ממגבלות שמכבידות.
איקרוס עשה,
גם אני יכול.
הרקולס בכוח כנאה לבן אלים
אורוות המלך ניקה ביום,
על אף ששכנו בהן אלפי סוסים,
גם אני יכול.

גופנו כחלת דבש קוסמית,
טריליוני חלקיקים בתוכו נעים,
רבים הם מהמספרים הגדולים
של הגלקסיות.

על הדמיון והחשיבה
לא פועל כוח הכבידה.
בתוכנו הכוח לגמד
את כל גיבורי המיתוסים.
אנחנו פה
מיתוס האדם
מתוכנו קם.

10.2.2010