Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מאבק מוחות

מבט חודר אליי שולח
מבקש לפענח אשר אני יודע,
אמרתי לעצמי: איזו יהירות
להביא לכך שגופי יבגוד בי.
פרשתי רשת הגנה צפופה
השבתי מבט תמים.

עכשיו
שנינו מבינים שאנחנו מתעמתים
עד היכן נלך עם זה?
מבקשים לדעת:
למי אתה קשור?
מי אתך?
מה אתה יודע עליי?

אני לוחץ על הציפורן המתורגלת
מעביר סיגנל למוח,
מקבל חיזוק, אני יכול לעמוד.
אמרתי:"תודה, אני ממהר"
הסתובבתי ויצאתי
הפליא אותי שלא הרגשתי דקירה מאחור
אנחנו עוד ניפגש.

25.2.10