Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מה קיבלתי

רציתי אהבה ובעל קיבלתי
לו רק ידעתי
לא אהבה הייתי מבקשת
עם בעלי נולדה בתי
הילדה הזאת
רק בנעלים אדומות בוחרת
לו רק ידעתי
לא הייתי בוחרת בבעל.

28.1.2011