Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מהילדות ועד יום הזיכרון

בילדותנו יש רק ימי ההולדת
מדליקים נרות
מקבלים ברכות
עד 120
ליום ההולדת יש טעם מתוק
כולם פה, אין חסרים.

השינוי בא, הזמן מולידו
העולם הבלתי מוכר של
יום הזיכרון
רגע מפחיד,
ברגע זה בגרנו.

המוות אותנו סופר
אנחנו ברשימה
ימי הזיכרון הולכים ורבים
עד שנדמה שרק מעטים
נותרו בחיים.

יודעים, הרגע יבוא
לכל אחד מאתנו יהיה
יום זיכרון משלו.

23.6.2010