Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מי המעיין

מעיין נובע
מימיו לא רק מרווים
דרך הסלע מוליכים אל העורקים
ומהם אל הלב הפועם
גוף ענק שם משתרע
מי המעיין מטהרים את הנפש
מקרבים אל הבורא
נותנים לי כוח להבריא
שלא אדרוש את שאינו שלי.

24.12.2010