Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מילה על אהבה

אהבה היא
חופשייה ממד הזמן
אינה סופרת
את השנים החולפות
החולם וחלומו מנתקים
עצמם מהיום-יום
מתכנסים בעולם של עצמם
שם הם לבדם.

2.7.10