Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שיפתח השער בירושלים

פסטיבל לשירה
בנחלאות בירושלים.
בערב נשבר השרב
רוח קרירה ואתה השירה
הזמר שלמה גרוניך על הבימה
קולו ברוח נישא "פתח לי שער"
מעליו זוג ענפיו של איקליפטוס עבות
נעים
על שירתו מנצחים
תנועתו של העץ
כזוג רקדנים שפלג גופם התחתון טמון באדמה
וברצף אחד תנועה יוצרים,
"פתח לי שער", הזמר ממשיך
מבקש לבקיע את הקיים.
משתוקק לחדש,
שדרך השער יעבור.

החסידים מבקשים שדרך השער
המשיח יגיע
בוא תבוא
ממתינים לך דורות.

בני דת מוחמד מבקשים שצלאח-א-דין
דרך השער
אל מסגד עומאר יבוא
היהודים כולם יתאסלמו או לחרב ילכו.

אוהבי השירה מבקשים שהשער
ככל שרחב יהיה, המשוררים ומאזיניהם
יצטופפו בו עד שלא ייוותר עוד אלא
מטר על מטר.

שערים רבים בירושלים.

22.6.10