Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מעיין לא אכזב

עולם החומר:
כל אשר אתה רואה יכול
להיות שלך.
הציפיות הן מוגדרות.

השירה היא שפתו של הרגש
התגשמותו של הבלתי צפוי
כשהפחד פינו דרכו לטוב
כשהטוב מפנה מקום להרע.

אלוהים הוא מעיין לא אכזב
של אכזבות.
יש שירה.

29.11.10