Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חוף אחרי הצהריים

"אתה רואה זאת במיני
תלך אליה ותגיד
שסטאר שלח אותך אליה
אתה מסודר
רק תגיד איך היה"
מרגע זה אני לא מוריד ממנה עיניים
תשמעי: אולי זה יראה לך טיפשי
אבל משהוא..
אתה העשירי שבא אליי
מבלי להביך אותך
אתה נראה לי
רק תעמוד בצל שאוכל לראות פניך
אז מי אתה?
דיברו שעות
הערב פה
והם ביחד.

28.10.2011