Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חלמנו* 2011

כאן יצירתיות השנאה באה על סיפוקה.
מהר יותר
צעקה המפלצת
המכונה המשומנת פעלה
בשומן קרבנותיה
היהודים הובאו רזים ותשושים
נדרשו מהם מאות אלפים
עכשיו הם שדות
חממות
עצי הפרי
אני קורא בעלון התיירות הממשלתי:
יפה אדמת פולין
אין בה
פיסת אדמה שלא ספגה
אפר שהרוח פיזרה
המקומיים יאמרו לך:
אל תאשימנו ברוח שנשבה
אולי לא,
אך לא אדרוך על אפר
אדם.

11.8.11
*מחנה השמדה