Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

מה אתה יודע על החיים? שאל היודע
שהם זורמים, ענה היכול, ויש בהם עצמה רבה
שאל היודע, כמה מהם מקבלים וכמה לוקחים?
מלא לעצמך מלא ככל שתוכל, אמר היכול
היודע הושיט יד וכוס בה אחוזה
הניחה תחת זרם המים הקולחים בחוזקה
ובמהירות הוציאה
היודע והיכול הביטו בה
אמר היודע,עודפי המים רוקנו את הכוס
אני יכול למושכה מהר בטרם תתרוקן,אמר היכול
ככל שניסה הכוס סירבה להתמלא
חיינו הם מלאוּת ורִיק – שני משלימים
שלעתים נתונים
במאבק איתנים
זה על זה מבקשים להשתלט
רוצים לתפוס איש את מקומו של רעהו
האוויר שמעל למים למערבולת חזקה הפך
ובעצמה עמוק לתוך המים קדח
עד שלא נותרו שם.
המים ביעף התרוממו ובעלותם את האוויר כבשו
לרגע נראה שידם של המים את כל השטח רכשו
אך מיד באשד אדיר ירדו ובאוויר שוב התנגשו
האוויר נמלט אל על והמים מטה פנו
כשכוחותיהם אפסו ורוגע בכול השתרר
הכוס נותרה מלאה וגם ריקה
לא נמצאה אמת אחת הכול זה בזה הסתחרר
החצי המלא והחצי הריק
היודע והיכול – מאבקם לא ישלם
לעולם.