Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חסר שנשאר

האבל נמשך על פני עשורים
בשנה הראשונה
לא היו השמים
לא היה האלוהים
עם הזמן ראיתי ענן
באו עונות השנה
לקשת היה רק צבע אדום
אחר-כך הופיע כתום
עברה שנה ולצדו התמקם צהוב
אסתפק במחצית צבעי הקשת.
עם השנים הבחנתי בכחול
בא גם זמנו של הסגול
אך זה שביניהם חסר.

נפתלי 7.11.11