Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חשבון השירים

ניסיון החיים מלמד שאין ארוחות חנם
שיש לשלם עבורן.
החומר מחליף פנים
לא נראה דמיון בין המטבע והדבר
שהוא קונה.
משלמים לי בעבור העבודה
ואני משלם בעבור קניית כל מוצר
וזה מעגל שאינו נגמר,
אך האם יש חשבון
אותו אני משלם בשירה?

29.4.2011