Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פאגאנים על כול שעל

אדם הוא שכפה עצמו על האלים
קרבנות להם הגיש
עד בואם של שלושת הנביאים.

למען אללה
דרך ג'יהאד ושהיד
מלמדים שנאה ורצח
דמו של התמים בשווקים
רסיסי אדם בכול מקום
השמד צוהלים.

המאמינים
כופים עצמם על האל,
פאגאנים על כול שעל.

24.9.2010