Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פניהם עלים

לא לעיתים תכופות אני הולך לבית העלמין
אולי אחת לשנים
איני מתייחד עם מי ששם.
רק בא להיפרד ממי שאך אתמול היה אתי
בבואי
נגלה לפניי
עולם לא מוכר
העצים מדברים אליי
העלים מברכים אותי
מנפנפים
אומרים שלום
הרי אלו פנים.
בבירור
אני מזהה את אבי ואת אשתי
אין פה מקום לדמיון
פניהם הם
שמרפרפים בעלים.

18.8.2011