Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פנינים במקום לא צפוי

פנינים בשרשרות
פזורות
גדולות אך גם רסיסים.
מבטי סוקר כולן בשמחה
טיפות הגשם על החלון המכונית
באמצע ספטמבר
ראשוניות.
נתרגל כשיבואו עוד
מראות עצמן מתגלגלות
מבריקות
נפלא להתחיל את היום
כשמהשמים ירד
יופי שמימי.

בעוד אני נסחף עם טיפות הגשם
הבחנתי ברכב שגלגליו אל-על.
על הפנינים שלי החליק
הוא לא יכתוב עליהן שיר.

1.10.2010