Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אושר להגיד תודה

שדה
פרחי בר
פזורים
סביב
רוכן מעליהם
מבחין שהאדמה
העלתם על פי הסדר.
אני קורא:
אושר להגיד תודה.

12.3.11