Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אחפש בתוכך

מדוע בחרת
באירוסים שחורים?
האירוע הרי משמח
לא לבית הקברות.
הסתקרנתי
התקרבתי
אימצתי מבט
התחלתי לפשפש בין קיפולי הפרח
שם התגלה עוד צבע
סגול
כחול
צהוב
למדתי כוונתך
אחפש בתוכך
עד שאמצא.

17.12.10