Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אימא, בלעתי זרעים

אימא,
אמרת,
שבשביל ללדת ילדים
צריך זרעים.
ועכשיו את אוסרת
לבלוע זרעים של מלון.
מה, אינך רוצה שאלד ילדים?
אני סקרנית לדעת
מה מראהו של הילד שלי
מזרעים של מלון.
אני יודעת:
יהיה חלק וקטן.
אוכל להחזיק בו
בין האצבעות ולא יראו אותו.
אבא לא יכעס
ולא ייתן לו מכה כואבת.
אימא, לא גיליתי לך
שבלעתי 4 זרעים.
כשאגדל יהיו לי 4 ילדים.

8.6.2010