Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דובר הוועדה הכריז: פרס נובל לשלום יוענק השנה לאדם ולנחש
חברי הוועדה המאופקים מטבעם התקשו להסתיר את עומק התרגשותם
בפעם הראשונה מאז הוענק הפרס היוקרתי, הזוכה בו איננו אדם
מכל החיות שברא האל, נבחר הנחש לראשון הזוכים
הוועדה שחבריה חכמים ומלומדים בכל התחומים את נימוקיה שטחה,
מימי בראשית כפי שכתוב בתנ"ך
אלימות ואיבה מאפיינות את יחסי האדם והנחש.
בתקופה האחרונה ניכר שהנחשים משנים דרכם כלפי האנשים
אנו מציינים, פסקו חברי הוועדה, שנראים סימנים להפחתת האלימות
מצדם של הנחשים.
האדם גם הוא מתרסן.
הוא חוקק חוקים לצמצום השימוש באלימות כלפי נחשים
עורות נחשים, שנהג להכין מהם חגורות וארנקים, נסחרים פחות
תקוותה של הוועדה שהפרס יקרב את שני הצדדים ותימצא דרך
לחיים משותפים
מבין חתני פרס נובל לשלום הקודמים: ברק אובמה, יאסר ערפאת,
יצחק רבין ושמעון פרס,
הנחש נראה בבירור חריג

בערב חלוקת הפרס היוקרתי,
הקהל כולו עטוי פראקים שחורים ולבנים
הנשים בשמלות ערב ארוכות
אווירה חגיגית הוד והדר בכל

מלך שבדיה בכבודו ובעצמו ניגש לכל כלה ולכל חתן
מעניק תעודה ולוחץ יד
וכשניגש לחתן המיוחד מרוב התרגשות מהמעמד הכיש הנחש את המלך
בידו מושטת
הטקס תם
הנחש נעלב. הפרס היוקרתי שרבים נושאים אליו עיניים
אינו עונה על דרישותיו של הנחש
אין הוא מוכן ששמו יוזכר בשורה אחת עם כמה מקודמיו לפרס.