Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני שומע

אין הסכמה
באמונה
בבורא,
מי אנחנו
ומה הוא לנו.

אומרים לי:
"קבל את העובדה, הבורא
אוהב את עמו ואותך.
מאין לך שהנרצחים מתו?
אולי
בעולם האלוהי
החיים נמשכים".

סליחה, אני אומר,
אלה הדברים שאיני מקבל.
המעשה האלוהי עומד למשפט.
על פי רצונו.
הלא לשם כך נתן לנו
שיקול הדעת.

ראה את דמם
של התינוקות מחלחל
נספג באדמות השואה.

ראה את הרצח בסיביליה בשנת 1391.
ראה את דונה פיליפה נוגז,
על דביקותה בדת משה וישראל.
בשרשרות עונתה ובמוקד "אוטו דה פה"*
אבדה.

ישראל שמר אמונה, אך לא זכה
לחמלה.
אני מקשיב.
מבקש לשמוע.

*auto da fe
טקס חגיגי של שריפת הכופרים