Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

מילה נשמעת יש בה נשמה
היא גלגול הרגש והמחשבה
היא שיוצרת והיא שהורסת
יש בה כוונה
היא אומרת רצונה
איש ואישה
צדק וחמלה
שנאה ואהבה
נתינה וקבלה
ביד קמוצה וברוחב לב
חיים ומוות
שמחה ויגון
מציאות ודמיון
טוב-לב ורוע
אמת ושקר
אורה וחשכה
דַבֵק בקיים ושובר מוסכמות
דורך במקום ולא עוצר באדום
לא מבין ויודע-כול
חבוי ומוציא לאור
יש שאוהב את השנאה
ויש ששונא את האהבה
ויש ששונא את השנאה
ויש שאוהב את האהבה
לכל אדם הזכות לשבץ ולצרף
להוסיף מילה או לגרוע
ולקבוע
את חייו
טוב שתדעי שיש בידך
לבחור במילים.

 

.