Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איפה הם הפלאים

באמריקה הרחוקה
ביערות שאין להם סוף,
המונים נוהרים מדי שנה בשנה
לחזות בפלאי האבן הצהובה*.

זרים נדחסים מלפניי, לצדי ומאחורי.
עד אנא ארחיק למצוא את עצמי
את האני?

כי באדם זורמים מקווי מים
האורות בו דולקים וכבים,
והצבעים שבו משתנים.

השקט נפלא,
לו יופי הבריאה
ואין דוחף ומרעיש,
אז השקט שבתוכי
יוצר שיר.

11.8.2009

Yellow Stone National Park*