Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין קרחון בת"א

אחרי הפשרת הקרחון,
ת"א לא תהיה עוד אותה העיר.
שבר עובר על תושבי
העיר בלבן.

מגוחך להמשיך להיות עיר בלבן
בעוד הקרחון נמס,
התנדף, נעלם.
לצפות בו כבר לא ניתן,
גם לא לגעת.

עופות הים לרגליו דגרו.
מה יהא עליהם?
ירחיקו נדוד צפונה.

זה עתה בישרו על הקמת
אתר הנצחה.
מורשת הקרחון
בעיר הלבנה.
שעות הכניסה מ-10:00
עד 17:00
הכניסה לכול
חינם.

14.11.2010