Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין מנוחה למתים

כביש מהיר
בקצה
בית הקברות
מעליו מטוסים מרעישים
מרעידים עצמות המתים
שקשוק
נשמע
למתים אין מנוחה.

19.3.2011