Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האדם שונה

נצח וחיים אינם הולכים יד ביד.
הבט בסלע
הוא קשה אך הזמן מפרקו,
לגרגרי אבק יהיה.
היער מחליף דייריו.
יש רשימת ממתינים ארוכה
אחד נכנס
אחר חייב להפסיק מלהתקיים.
להקת דגים תמיד רודפת
תמיד נרדפת.
אוכלים ונאכלים
הצורה משתנה
מתחלפת.
שייכים לעצמם ומיד
לאחר
האדם הוא שונה
הוא יודע.
מתלבט
קשה לו לתת מעצמו
האדם שונה.

22.10.2010